Raspored sati za učenike

Školska godina 2017./2018.

 

I turnus

1.A    1.B    1.C    1.D    1.E   

2.A    2.B    2.C    2.D    2.E    2.F

3.A    3.B    3.C    3.D    3.E    3.F

4.A    4.B    4.C    4.D

 

II turnus

1.F    1.G    1.H    1.I    1.J

2.G    2.H    2.I    2.J    2.K

3.G    3.H    3.I    3.J    3.K

4.E    4.F    4.G    4.H    4.I