Raspored sati za učenike

Školska godina 2016./2017.

 

Novi raspored sati od 22. svibnja

I turnus

1.A    1.B    1.C    1.D    1.E    1.F

2.A    2.B    2.C    2.D    2.E    2.F

3.A    3.B    3.C    3.D

 

II turnus

1.G    1.H    1.I    1.J    1.K

2.G    2.H    2.I    2.J    2.K

3.E    3.F    3.G    3.H    3.I