Kontakt

Adresa: Klaićeva 7, 10000 Zagreb
Ravnateljica fax: Željka Frković, prof

01/ 37 72 136

Zbornica telefon: 01/ 37 78 426
Računovodstvo telefon: 01/ 55 09 280
Učenička referada telefon: 01/ 55 09 290
Tajništvo telefon: 01/ 37 71 879
Tajništvo fax: 01/ 37 74 765
E-mail:  skola@Xgimnazija.hr
E-mail tajništvo: tajnica@Xgimnazija.hr
E-mail referada: referada@Xgimnazija.hr
Ispitni koordinator: Slavica Kapor Najman

sksnajman7@gmail.com

Web sjedište: http://www.deseta.hr
Koordinator WebTeam-a: Damir Vresk

damir.vresk@skole.hr

Šifra škole: 21-114-510
OIB 01896750020
Matični broj: 376-2742
IBAN: HR3923900011100015641

skola

Google

Web deseta