Dvojezična nastava

Dvojezična nastava podrazumijeva izvođenje nastave pojedinog predmeta na engleskom jeziku u sklopu programa opće i prirodoslovne  gimnazije. Učenici uče gradivo u istom opsegu i prema istim kriterijima kao i ostali koji taj predmet slušaju samo na hrvatskom jeziku. Strani jezik postaje sredstvo za stjecanje kako jezičnih tako i nejezičnih znanja i vještina.

Važnost dvojezične nastave:

- sve veća potreba komunikacije na engleskom jeziku

- zahtjevi za osobnom i profesionalnom pokretljivošću

- sastavni dio kurikuluma mnogih europskih i svjetskih obrazovnih sustava

 

Predmeti koji se poučavaju  na engleskom jeziku i za koje škola ima odobrenje su:

   matematika

   fizika

    kemija

    sociologija

    etika

    geografija

    biologija

    informatika

 

Organizirana je i fakultativna nastava engleskog jezika (1 sat tjedno) kojom se podržava dvojezični program, a prilagođena je specifičnim potrebama učenika.

Škola sklapa ugovor s roditeljima za svaku školsku godinu prema nastavnim planovima i programima te kadrovskim mogućnostima.

 

Rezultati vrednovanja dvojezičnog programa:

Provedena je anketa u svrhu prikupljanje podataka o stavovima učenika o dvojezičnoj nastavi te o njihovim dojmovima. Rezultati pokazuju da je najveći broj učenika odabrao dvojezični program kako bi im znanje engleskog jezika pomoglo u budućem zvanju. Prednosti dvojezičnog programa učenici vide u bogatstvu vokabulara kao i u usvajanju specifičnog vokabulara nekog predmeta te su svi prepoznali višestruke koristi dvojezične nastave.

 

               Studijsko putovanje u London

               http://youtu.be/7NeQ8IC9XW4     

 

 Voditeljica dvojezične nastave

Silva Crnić, prof.savjetnik

naslovna

Google

Web deseta