Važne informacije za prijavu i upis učenika i učenica u X. gimnaziju "Ivan Supek" u školsku godinu 2015./2016.

 

Na temelju  Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2014./2015. MZOŠ-a od 8. svibnja 2015. u  I. razred u školskoj godini 2015./2016. učenici se prijavljuju i upisuju elektroničkim načinom putem mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole www.upisi.hr (u daljnjemu tekstu: NISpuSŠ).

U publikaciji „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2015./2016. – Idemo u srednju!“, koju je objavilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, opisani su postupci prijava i upisa u I. razred srednje škole.

Zajednički, dodatni i posebni elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred utvrđeni su Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole od 29. travnja 2015.

 

UPISNA STRUKTURA

X. gimnazija Ivan Supek upisuje u prvi razred šk. god. 2015./2016. ukupno 286 učenika u 11 razrednih odjela. Učenici se mogu upisati u jedan od četiri ponuđena programa kako slijedi:

 

 

 

PROGRAM

BROJ RAZREDNIH ODJELA

 

BROJ UČENIKA

 

1.

 

OPĆA GIMNAZIJA

 

7

 

182

 

2.

 

OPĆA GIMNAZIJA

UZ SKUPINU PREDMETA NA STRANOM JEZIKU (ENGLESKI)

 

 

1

 

 

26

3.

 

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKA GIMNAZIJA

 

2

 

52

4.

 

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKA GIMNAZIJA

UZ SKUPINU PREDMETA NA STRANOM JEZIKU (ENGLESKI)

1

 

26

 

 

 

 

BODOVANJE  KANDIDATA

1.

Prosjeci zaključnih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda     osnovnog obrazovanja.

2.

U Općoj gimnaziji i Općoj gimnaziji uz skupinu predmeta   na stranom  jeziku zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz predmeta : hrvatski jezik, matematika i prvi strani jezik,  predmeta  važnih za nastavak obrazovanja: geografija, povijest te predmeta po izboru škole: Biologija.

U Prirodoslovno-matematičkoj  gimnaziji i Prirodoslovno-matematičkoj  gimnaziji uz skupinu predmeta   na stranom  jeziku  zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz predmeta : hrvatski jezik, matematika i prvi strani jezik,  predmeta  važnih za nastavak obrazovanja: fizika, kemija te predmeta po izboru škole: Biologija.

3.

U Općoj gimnaziji i Općoj gimnaziji uz skupinu predmeta na stranom jeziku dodatne bodove ili pravo na izravan upis ostvaruju kandidati na osnovi rezultata koje su postigli na natjecanjima u znanju iz Hrvatskoga jezika, Matematike,  prvog stranog jezika, Povijesti, Geografije i Biologije.
U Prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji i Prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji uz skupinu predmeta na stranom jeziku dodatne bodove ili pravo na izravan upis ostvaruju kandidati na osnovi rezultata koje su postigli na natjecanjima u znanju iz Hrvatskoga jezika, Matematike, prvog stranog jezika, Fizike, Kemije i Biologije.

 

STRANI JEZICI I IZBORNI PREDMETI:

 

 U programima Opće gimnazije i Opće gimnazije uz skupinu predmeta na stranom jeziku, uče se dva strana jezika.

Prvi strani jezik u Općoj gimnaziji je engleski jezik.

Prvi strani jezik u Općoj gimnaziji uz skupinu predmeta na stranom jeziku je engleski jezik.

Drugi strani jezik u Općoj gimnaziji je: napredni   njemački ili talijanski ili francuski jezik, te  početni  njemački ili španjolski ili talijanski jezik ili ruski ili francuski.

Drugi strani jezik u Općoj gimnaziji uz skupinu predmeta na stranom jeziku je:  napredni  njemački ili talijanski ili francuski  jezik, te početni njemački ili talijanski ili španjolski ili francuski ili ruski jezik.

U programima Prirodoslovno-matematičke gimnazije i Prirodoslovno-matematičke gimnazije uz skupinu predmeta na stranom jeziku prvi strani jezik je engleski jezik.

U programima Prirodoslovno-matematičke gimnazije i Prirodoslovno-matematičke gimnazije uz skupinu predmeta na stranom jeziku, učenik bira kao obvezni predmet između proširenog programa Matematike/Informatike i stranog jezika njemačkog ili talijanskog jezika (napredni ili početni).

 

U svim programima 1. izborni predmet je vjeronauk ili etika.

 

PROGRAMI SA SKUPINOM PREDMETA NA STRANOM JEZIKU

U programima Opće gimnazije uz skupinu predmeta na stranom jeziku i Prirodoslovno-matematičke gimnazije uz skupinu predmeta na stranom jeziku, nastava za predmete matematika, fizika, kemija i etika u 1. razredu je na engleskom jeziku.

Uvjet  za upis u programe Opće gimnazije uz skupinu predmeta na stranom  jeziku i Prirodoslovno-matematičke gimnazije uz skupinu predmeta na stranom  jeziku je položena  provjera znanja iz engleskog jezika koja će se održati 3. srpnja  2015. u 9:00., a za kandidate s teškoćama u razvoju                                   

18. lipnja 2015. u 11.00.  Provjera znanja engleskog jezika u trajanju od 45 min provodi se pisanim putem iz čitanja s razumijevanjem i uporabe jezika (vokabular i gramatika).  Provjerom se ne ostvaruju  dodatni bodovi.

Naknada za povećane troškove obrazovanja u programima Opće gimnazije uz skupinu predmeta na stranom /engleskom/ jeziku i Prirodoslovno-matematičke gimnazije uz skupinu predmeta na stranom /engleskom/ jeziku godišnje iznosi 3.000,00 kuna (300,00 kuna mjesečno kroz 10 nastavnih mjeseci).

 

Važno za sve programe!

Učeniku se omogućuje učenje izabranoga stranog jezika ako je dovoljan broj kandidata prema kriteriju koji odredi MZOS. Preporuka kandidatu je da označi alternativne strane jezike.

Napomena: Provjera znanja engleskog  jezika za kandidate s teškoćama u razvoju koji bi ga željeli upisati kao prvi strani jezik, a  nisu ga učili u osnovnoj školi, na temelju njihovog pisanog zahtjeva, održat će se  18. lipnja 2015. u 11:00, III. kat,  učionica 313.

Provjere znanja engleskog  jezika za učenike koji bi ga željeli upisati kao prvi strani jezik, a  nisu ga učili u osnovnoj školi, na temelju njihovog pisanog zahtjeva, održat će se  3. 7. 2015. u 12:00. Rezultati provjere u jednoj školi vrijede za prijavu u drugoj školi.

 

DODATNE INFORMACIJE:

Škola je Cambridge međunarodni centar u Republici Hrvatskoj HR006 te omogućuje učenicima stjecanje kvalifikacija na IGCSE ili AS/A razini.

Škola je članica PASCH projekta te omogućuje učenicima pripremu i polaganje znanja njemačkog jezika na A1 i A2 razini, koja se provodi u suradnji s Goethe institutom.

 

ROKOVI:

Početak prijava obrazovnih programa 26. 6. 2015.

Završetak prijava za programe Opće gimnazije uz skupinu predmeta na stranom jeziku i Prirodoslovno-matematičke gimnazije uz skupinu predmeta na stranom jeziku je 30.06.2015.

Zaključavanje odabira obrazovnih programa, početak ispisa prijavnica8. 7. 2015.

Objava konačnih ljestvica poretka 11. 7. 2015.

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) 13.-17.7.2015.