informacije za prijavu i upis učenika u

1.razred X. gimnazije "Ivan Supek"

u školskoj godini 2016./2017.

 

Na temelju  Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017. Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 20. svibnja 2016. učenici se prijavljuju i upisuju elektroničkim načinom putem mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole www.upisi.hr (u daljnjemu tekstu: NISpuSŠ).

U publikaciji „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2016./2017. – Idemo u srednju!“, koju je objavilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, opisani su postupci prijava i upisa u I. razred srednje škole. Publikacija je dostupna na mrežnoj stranici www.upisi.hr

Napomena: Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u uredima državne uprave u županiji odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba od 2. do 15. lipnja 2016.

 

 

UPISNA STRUKTURA

X. gimnazija Ivan Supek upisuje u I. razred u školskoj godini 2016./2017. ukupno 308 učenika u 11 razrednih odjela. Učenici se mogu upisati u jedan od četiri ponuđena programa:

 

 

 

PROGRAM

BROJ RAZREDNIH ODJELA

 

BROJ UČENIKA

 

1.

 

OPĆA GIMNAZIJA

 

6

 

168

 

2.

 

OPĆA GIMNAZIJA

UZ SKUPINU PREDMETA NA STRANOM JEZIKU (ENGLESKI)

 

 

1

 

 

28

3.

 

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKA GIMNAZIJA

 

3

 

84

4.

 

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKA GIMNAZIJA

UZ SKUPINU PREDMETA NA STRANOM JEZIKU (ENGLESKI)

1

 

28

 

 

 

 

BODOVANJE  KANDIDATA

1.Prosjeci zaključnih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda     osnovnog obrazovanja.

2.U Općoj gimnaziji i Općoj gimnaziji uz skupinu predmeta   na stranom  jeziku zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz predmeta : hrvatski jezik, matematika i prvi strani jezik,  predmeta  važnih za nastavak obrazovanja: geografija, povijest te predmeta po izboru škole: biologija.

U Prirodoslovno-matematičkoj  gimnaziji i Prirodoslovno-matematičkoj  gimnaziji uz skupinu predmeta   na stranom  jeziku  zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz predmeta : hrvatski jezik, matematika i prvi strani jezik,  predmeta  važnih za nastavak obrazovanja: fizika, kemija te predmeta po izboru škole: biologija.

3.U Općoj gimnaziji i Općoj gimnaziji uz skupinu predmeta na stranom jeziku dodatne bodove ili pravo na izravan upis ostvaruju kandidati na osnovi rezultata koje su postigli na natjecanjima u znanju iz Hrvatskoga jezika, Matematike,  prvog stranog jezika, Povijesti, Geografije i Biologije.
U Prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji i Prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji uz skupinu predmeta na stranom jeziku dodatne bodove ili pravo na izravan upis ostvaruju kandidati na osnovi rezultata koje su postigli na natjecanjima u znanju iz Hrvatskoga jezika, Matematike, prvog stranog jezika, Fizike, Kemije i Biologije.

 

STRANI JEZICI I IZBORNI PREDMETI 

 U programima Opće gimnazije i Opće gimnazije uz skupinu predmeta na stranom jeziku, uče se dva strana jezika.

 

 

PROGRAM

 

1.        Strani jezik

 

2.        Strani jezik

 

OPĆA GIMNAZIJA

Engleski jezik

njemački (početni i napredni ), talijanski (početni), francuski (početni), španjolski (početni), ruski (početni)

 

OPĆA GIMNAZIJA

UZ SKUPINU PREDMETA NA STRANOM JEZIKU

 

Engleski jezik 

 

talijanski (početni), francuski (početni), španjolski (početni), njemački (napredni) 

 

U programima Prirodoslovno-matematičke gimnazije i Prirodoslovno-matematičke gimnazije uz skupinu predmeta na stranom jeziku, učenik bira kao obvezni predmet između proširenog programa Matematike/Informatike i stranog jezika njemačkog ili talijanskog jezika (napredni ili početni).

 

 

PROGRAM

 

1.Strani jezik

 

Obvezni izbor

 

 

 

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKA GIMNAZIJA

Engleski jezik

Prošireni program matematike/informatike ili strani jezik: njemački (napredni, početni),  talijanski (početni)

 

 

 

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKA GIMNAZIJA UZ SKUPINU PREDMETA NA STRANOM JEZIKU

 

Engleski jezik 

 

Prošireni program matematike/informatike ili strani jezik: njemački (napredni, početni), talijanski (početni) 

 

  

U svim programima izborni predmet je vjeronauk ili etika.

Učeniku se omogućuje učenje izabranoga stranog jezika ako je dovoljan broj kandidata prema kriteriju koji odredi MZOS. Preporuka kandidatu je da označi alternativne strane jezike.

 

 

PROGRAMI SA SKUPINOM PREDMETA NA STRANOM JEZIKU

U programima Opće gimnazije uz skupinu predmeta na stranom jeziku i Prirodoslovno-matematičke gimnazije uz skupinu predmeta na stranom jeziku, nastava na engleskom jeziku je za predmete za koje škola ima suglasnost MZOS-a, a to su: matematika, fizika, kemija, biologija, sociologija, geografija, informatika i etika. U svakom godištu predaje se minimalno oko 50% od navedenih predmeta.

Uvjet  za upis u programe Opće gimnazije uz skupinu predmeta na stranom  jeziku i Prirodoslovno-matematičke gimnazije uz skupinu predmeta na stranom  jeziku je položena  provjera znanja iz engleskog jezika koja će se održati 30. lipnja  2016. u 10:00, a za kandidate s teškoćama u razvoju 23. lipnja  2016. u 13:00.

Kandidati 30. lipnja 2016. moraju biti u hodniku pokraj lifta na IV. katu u 9.45, a kandidati  23. lipnja 2016. u učionici 313, III. kat, u 12:45.

Provjera znanja engleskog jezika u trajanju od 45 min provodi se pisanim putem iz čitanja s razumijevanjem i uporabe jezika (vokabular i gramatika).  Provjerom se ne ostvaruju  dodatni bodovi, a u Nacionalnom informacijskom sustavu prijava i upisa u srednje škole evidentira se samo je li kandidat uspješno ili neuspješno položio provjeru.  Rezultati će istog dana biti na oglasnoj ploči škole.

Naknada za povećane troškove obrazovanja u programima Opće gimnazije uz skupinu predmeta na stranom /engleskom/ jeziku i Prirodoslovno-matematičke gimnazije uz skupinu predmeta na stranom /engleskom/ jeziku godišnje iznosi 3.000,00 kuna (300,00 kuna mjesečno kroz 10 nastavnih mjeseci).

Napomena: za dodatne informacije može se kontaktirati voditeljica dvojezičnog programa prof. S. Crnić, e-mailom na adresu silva.crnic@skole.hr

 

Dodatne provjere znanja!

Provjere znanja engleskog  jezika za učenike koji bi ga željeli upisati kao prvi strani jezik, a  nisu ga učili u osnovnoj školi, na temelju njihovog pisanog zahtjeva, održat će se  30. lipnja. 2016. u 10:00.  Kandidati moraju biti u hodniku pokraj lifta na IV. Katu u 9.45.

Rezultati provjere u jednoj školi vrijede za prijavu u drugoj školi.

 

Provjera znanja engleskog  jezika za kandidate s teškoćama u razvoju koji bi ga željeli upisati kao prvi strani jezik, a  nisu ga učili u osnovnoj školi, na temelju njihovog pisanog zahtjeva, održat će se  23. lipnja 2016. u 13:00, III. kat,  učionica 313. Rezultati provjere u jednoj školi vrijede za prijavu u drugoj školi.

Kandidati sa sobom moraju imati bilo koji dokument zbog identifikacije, OIB i kemijsku olovku (crna, plava). Rezultati će istog dana biti na oglasnoj ploči škole.

 

 

DODATNE INFORMACIJE O OBRAZOVANJU

Škola je Cambridge međunarodni centar u Republici Hrvatskoj HR006 te omogućuje učenicima stjecanje kvalifikacija na IGCSE ili AS/A razini.

Škola je članica PASCH projekta te omogućuje učenicima pripremu i polaganje znanja njemačkog jezika na A1 i A2 razini, koja se provodi u suradnji s Goethe institutom.

Škola omogućuje pripremu i polaganje znanja francuskog jezika na A1-B1 razini - DELF ispiti.

 

ROKOVI

Početak prijava obrazovnih programa 27. lipanj. 2016.

Završetak prijava za programe Opće gimnazije uz skupinu predmeta na stranom jeziku i Prirodoslovno-matematičke gimnazije uz skupinu predmeta na stranom jeziku je 28. lipanj 2016.

Zaključavanje odabira obrazovnih programa, početak ispisa prijavnica 6. srpanj 2016.

Objava konačnih ljestvica poretka 11. srpanj  2016.

Potpisani obrazac o upisu u I. razred srednje škole (upisnica) dostavlja učenik osobno ili njegov roditelj/skrbnik u X. gimnaziju Ivan Supek, Klaićeva 7, kinodvorana, III. kat pokraj lifta, u razdoblju:
- ponedjeljak 11. srpnja 2016. od 8:00 do 16:00
- utorak 12. srpnja 2016. od 8:00 do 14:00
- srijeda 13. srpnja 2016. od 8:00 do 14:00

Napomena: mole se kandidati da informacije na web stranicama škole prate redovito do okončanja upisa.

POTREBNI DOKUMENTI ZA UPIS

 


1. Upisnica (učenik ju tiska sa stranice www.upisi.hr) potpisana od učenika i roditelja
2. Svjedožba 8.razreda
3. Rodni list
4. Kopiju uplatnice (uplatiti u pošti ili banci) za naknadu za povećane troškove školovanja na iznos od 100 kn* (Pravilno popunjena uplatnica)
5. Za učenike s teškoćama rješenje Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport o obliku školovanja i popratna zdravstvena dokumentacija

 

*svi učenici neovisno o programu